Lasik

Dưới đây là những điều đơn giản cần lưu ý khi bạn ở tuổi 60 trở lên

Dưới đây là những điều đơn giản cần lưu ý khi bạn ở tuổi 60 trở lên
Tuổi tác là yếu tố tác động đến thị lực của bạn, đặc biệt khi cao tuổi. Dưới đây là những điều đơn giản cần lưu ý khi bạn ở tuổi 60 trở lên.
Xem thêm

Các loại tật khúc xạ thường gặp ở trẻ em

Các loại tật khúc xạ thường gặp ở trẻ em
Theo điều tra của Bệnh viện Mắt TƯ, tỷ lệ tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang tăng cao, đặc biệt ở trẻ em...
Xem thêm